Fratrædelses - og jubilæumsgodtgørelse

 20182017
Skattefri bundgrænse (årligt)kr. 8.000kr. 8.000

Fratrædelses- og jubilæumsgodtgørelse over bundgrænsen indregnes i den personlige indkomst.

NB: Der er særlige betingelser for modtagelse af fratrædelses- og jubilæumsgodtgørelse.